لامپ کارامکس

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

لامپ شمعی

24,000 22,800 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  E14+  بهره  نوری90وات + بدون  کم  سو  شدن

پنل ای ای دی

28,000 26,500 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  بهره  نوری90وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

220,000 209,000 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری80وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

190,000 180,000 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری80وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

150,000 142,000 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری80وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

108,000 102,000 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری80وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

56,000 53,000 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری90وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

39,000 37,000 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری90وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

27,000 25,600 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری90وات + بدون  کم  سو  شدن

لامپ ال ای دی

22,500 21,400 تومان
گارانتی  معتبر+  25000ساعت  طول  عمر+  سرپیچ  معمولی+  بهره  نوری90وات + بدون  کم  سو  شدن

دسته‌بندی