چراغ

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

چراغ سقفی ساده

59,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت توان خروجی 40x2 وات   زاویه  پوشش    360    درجه  قابل  استفاده    در   دمای  تا 24درجه  کارتن50  تایی  2سال  گارانتی  

چراغ سقفی سنسور دار ABS

124,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت توان خروجی 40x2 وات   زاویه  پوشش    360    درجه  بازه  تنظیم  زمان  10ثانیه  تا 5  دقیقه   قابل  استفاده    در   دمای  تا 24درجه  کارتن50  تایی  2سال  گارانتی  

چراغ سقفی سنسور دار

219,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت توان خروجی 15 وات  زاویه  پوشش    360    درجه  بازه  تنظیم  زمان  10ثانیه  تا 6  دقیقه  قابل  استفاده    در   دمای  تا 24درجه  کارتن50  تایی  2سال  گارانتی  

چراغ سقفی سنسور دار

135,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت  زاویه  پوشش    360    درجه  بازه  تنظیم  زمان  10ثانیه  تا 6  دقیقه  قابل  استفاده    در   دمای  تا 24درجه    2سال  گارانتی  

چراغ دیواری سنسور دار

140,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت  زاویه  پوشش    360    درجه  بازه  تنظیم  زمان  10ثانیه  تا 6  دقیقه  قابل  استفاده    در   دمای  تا 24درجه    2سال  گارانتی  

چراغ سقفی سنسور دار

135,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت  زاویه  پوشش    360    درجه  بازه  تنظیم  زمان  10ثانیه  تا 6  دقیقه  قابل  استفاده    در   دمای  تا 24درجه    2سال  گارانتی  

چراغ سقفی سنسور دار

140,000 تومان
محدوده  آشکار  سازی  6  متر  توان  ورودی  240-110ولت  زاویه  پوشش    360   درجه  بازه  تنظیم  زمان  10ثانیه  تا 6  دقیقه  قابل  استفاده    در  دمای  تا 24درجه  کارتن50  تایی  2سال  گارانتی  

دسته‌بندی