لوشان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

11٪

کابل جوش 1x50

159,280 143,300 تومان
  کد مشخصه :ISIRI(1926)82 60245 IEC 82 H07N-E    کد استاندارد   ISIRI 1926-6 , IEC 60245-6               ساختار :- هادی مسی با قطر مشخص شده در جدول  جدا کننده : نوار پلی استر که هادی را احاطه می کند.-               جدا کننده : آمیزه TPR با قابلیت انعطاف بالا- رنگ روکش : مشکی
11٪

کابل جوش 1x35

113,700 102,000 تومان
 کد مشخصه :ISIRI(1926)82 60245 IEC 82 H07N-E    کد استاندارد   ISIRI  1926-6 , IEC 60245-6               ساختار :- هادی مسی با قطر مشخص شده در  جدول  جدا کننده : نوار پلی استر که هادی را احاطه می کند.-                جدا کننده : آمیزه TPR با قابلیت انعطاف بالا- رنگ روکش : مشکی
11٪

کابل جوش 1x25

79,820 71,800 تومان
کد مشخصه :ISIRI(1926)82 60245 IEC 82 H07N-E    کد استاندارد   ISIRI  1926-6 , IEC 60245-6               ساختار :- هادی مسی با قطر مشخص شده در  جدول  جدا کننده : نوار پلی استر که هادی را احاطه می کند.-                جدا کننده : آمیزه TPR با قابلیت انعطاف بالا- رنگ روکش : مشکی
11٪

کابل جوش 1x16

53,380 48,000 تومان
کد مشخصه :ISIRI(1926)82 60245 IEC 82 H07N-E    کد استاندارد   ISIRI  1926-6 , IEC 60245-6               ساختار :- هادی مسی با قطر مشخص شده در  جدول  جدا کننده : نوار پلی استر که هادی را احاطه می کند.-                جدا کننده : آمیزه TPR با قابلیت انعطاف بالا- رنگ روکش : مشکی
10٪

کابل کیسه ای 2x1.5

10,310 9,300 تومان
ساختار :هادی مس کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084  - عایق PVC از نوع D  مطابق با استاندارد  EC 60227-1 , ISIRI 607-1- روکش PVC از نوع ST5  (رنگ بندی طبق در خواست)
11٪

کابل کیسه ای 2x1

7,390 6,650 تومان
ساختار :هادی مس کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084  - عایق  PVC از نوع D  مطابق با استاندارد  EC 60227-1 , ISIRI 607-1- روکش PVC از  نوع ST5  (رنگ بندی طبق در خواست)
11٪

کابل کیسه ای 2x0.75

5,920 5,300 تومان
ساختار :هادی مس کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084  - عایق  PVC از نوع D  مطابق با استاندارد  EC 60227-1 , ISIRI 607-1- روکش PVC از  نوع ST5  (رنگ بندی طبق در خواست)
11٪

کابل کیسه ای 2x0.5

4,340 3,900 تومان
ساختار :هادی مس کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084  - عایق  PVC از نوع D  مطابق با استاندارد  EC 60227-1 , ISIRI 607-1- روکش PVC از  نوع ST5  (رنگ بندی طبق در خواست)
11٪

کابل کولری 5x1.5

24,020 21,600 تومان
– استاندارد بین المللی: IEC 60227-4– استاندارد ایران: ISIRI (607) 10– اختصار: NYM, H05VV-U– نوع هادی: مس– نوع عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC– نوع روکش: PVC– نوع غلاف: PVC/ST4– رنگ غلاف: سفید یا مشکی
11٪

کابل کولری 5x1

16,780 15,100 تومان
– استاندارد بین المللی: IEC 60227-4– استاندارد ایران: ISIRI (607) 10– اختصار: NYM, H05VV-U– نوع هادی: مس– نوع عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC– نوع روکش: PVC– نوع غلاف: PVC/ST4– رنگ غلاف: سفید یا مشکی
10٪

کابل کولری 4x1.5

19,770 17,800 تومان
– استاندارد بین المللی: IEC 60227-4– استاندارد ایران: ISIRI (607) 10– اختصار: NYM, H05VV-U– نوع هادی: مس– نوع عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC– نوع روکش: PVC– نوع غلاف: PVC/ST4– رنگ غلاف: سفید یا مشکی
11٪

کابل کولری 4x1

13,590 12,200 تومان
– استاندارد بین المللی: IEC 60227-4– استاندارد ایران: ISIRI (607) 10– اختصار: NYM, H05VV-U– نوع هادی: مس– نوع عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC– نوع روکش: PVC– نوع غلاف: PVC/ST4– رنگ غلاف: سفید یا مشکی
11٪

کابل افشان 5x25

402,600 362,000 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
10٪

کابل افشان 5x16

241,990 217,800 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
10٪

کابل افشان 5x10

155,770 140,200 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
10٪

کابل افشان 5x6

90,440 81,400 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
11٪

کابل افشان 5x4

62,580 56,300 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
11٪

کابل افشان 5x2.5

40,730 36,650 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
11٪

کابل افشان 5x1.5

26,020 23,400 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004
10٪

کابل افشان 5x1

19,200 17,300 تومان
بهترین کیفیت مس با بهره گیری از بروزترین دستگاه های دنیا با حفظ هدایت   الکتریکی و رنگ مس .عایق پی وی سی تمامی محصولات کابل لوشان با دستگاه های   روز دنیا و  در آزمایشگاهی مجهز برای آزمون های گرانول و PVC با  استاندارد  های بین  المللی تولید می گردد .ISIRI (607)02, ISIRI (607)06,  VDE 0250,  BS 6004

دسته‌بندی