همکاری

تولیدکنندگان و همکاران محترم می توانند لیست محصولات خود را جهت بررسی و قرار گیری در وبسایت برای ما ارسال کنند.

1.مشخصات کامل واحد تولیدی

2.محصولات تولیدی و مشخصات کامل همراه با عکس 

3.قیمت های محصولات 

4.نام و نشانی مدیریت و شماره تماس شرکت و واحد تولیدی

0998-1280006

info@barghetesal.com


هیچ فیلدی ایجاد نشده.